De Werkwandeling

Vitale en ontspannen medewerkers

De Werkwandeling, het vitaliteitsinstrument van Aliantis

Stressreductietraining met nazorgprogramma

Onze deelnemers leren stress hanteren en van stress herstellen.
De Werkwandeling is effectief en wordt als een cadeautje ervaren.

De Werkwandeling van Aliantis is een effectieve stressreductietraining. Deze training bevat naast individuele wandelcoaching op basis van mindfulness ook een zelfhulpprogramma. Het zelfhulpprogramma bevat oefeningen waarmee de deelnemer dagelijks thuis werkt aan stressreductie. Alle onderdelen uit De Werkwandeling zijn wetenschappelijk getoetst op effectiviteit.

De Werkwandeling is een individuele training. De deelnemer leert stresssignalen herkennen en wat hij kan doen om van stress te herstellen. Met mindfulnesstechnieken worden stressfactoren en denkprocessen verkend. De deelnemer leert hoe hij zijn stressfactoren het best kan oplossen of hanteren. De training leidt tot snelle afname van stressklachten en stimuleert gezond gedrag.

De Werkwandeling is een blended leermethode en bevat een e-learn nazorgprogramma. Na afronding van De Werkwandeling wordt de deelnemer met video’s, stimulerende tools en informatie verder gestimuleerd naar gezond gedrag.

De Werkwandeling wordt preventief toegepast voor medewerkers met stressklachten of ter ondersteuning van het herstel bij overspannenheid of burnout.


De kwaliteit van De Werkwandeling

Aliantis bewaakt continue de hoge kwaliteit van De Werkwandeling. Dit doen we onder meer met:

 • Doorlopende toetsing van het behaalde resultaat.
 • Doorlopende toetsing van het lange termijn resultaat.
 • Doorlopend deelnemerstevredenheid onderzoek.
 • Periodieke resultaatbespreking met de opdrachtgever.
 • Deskundigheidstoetsing en supervisie van de coaches.
De Werkwandeling heeft mij enorm geholpen om een positieve verandering teweeg te brengen over hoe ik in mijn werk sta.

Waarom De Werkwandeling uw medewerker gezond maakt?

Praktisch


 • Weten wat stress is
 • Weten wat je er tegen kunt doen
 • Toepassen van krachtige ontspanningsoefeningen

Persoonlijk


 • Herkennen van je eigen stresssignalen
 • Hanteren of oplossen van persoonlijke stressfactoren
 • Ontwikkelen van gezonde denk- en gedragspatronen

Begin klein, denk groot