Vitaal Quickscan

Weten hoe het ervoor staat

Stress is beroepsziekte nr. 1

De Vitaal Quickscan spoort overbelaste medewerkers op.

Bespaar op de hoge verzuimkosten door stress en PSA.

PSA en stress zijn de belangrijkste oorzaken van verzuim. Volgens TNO wordt 42% van het werkgerelateerde verzuim hierdoor veroorzaakt. Maar liefst 1 op de 10 medewerkers is overbelast. Zij functioneren niet goed en staan op het punt om (langdurig) te gaan verzuimen.

Overbelaste medewerkers vertonen presenteïsme. Zij gaan naar het werk, maar functioneren niet goed. Dit veroorzaakt kosten die ongeveer zo hoog zijn als dat van verzuim!

Het verzuim van één medewerker met een burn-out duurt gemiddeld 242 dagen. De kosten van het presenteïsme dat vooraf ging, het langdurige verzuim, de re-integratie en de vervanging kunnen bij een modaal loon oplopen tot 1.5 ton.

De dienstverlening van Aliantis bespaart deze extreem hoge kosten tot 80%.
Op uw verzoek sturen wij u hier graag een berekening van.

De quickscan van Aliantis

Aliantis detecteert met een quickscan de overbelaste medewerkers. Wij werken met een gevalideerde test die speciaal voor dit doel is ontwikkeld.

De uitslag van de quickscan toont ons welke medewerkers overbelast zijn. Zij lopen groot risico om langdurig te gaan verzuimen. Deze medewerkers bieden wij onze vitaliteitstraining De Werkwandeling aan. Hiermee is binnen 1 maand bij 80% van de deelnemers het hoge risico om te gaan verzuimen afgewend en het presenteïsme duurzaam gestopt.

Wij detecteren uw overbelaste medewerkers

Praktisch

Onze quickscan is een snel, eenvoudig toepasbaar en betrouwbaar meetinstrument. Uw medewerkers vullen de quickscan in enkele minuten  online in. U ontvangt de gemiddelde testresultaten en kiest hoeveel medewerkers De Werkwandeling gaan volgen.

Onze quickscan kan worden toegevoegd aan een bestaand vitaliteitsonderzoek van uw arbodienst of andere dienstverlener. Als onderzoek naar PSA of stress al onderdeel uitmaakt van een medewerkersonderzoek, is onze quickscan overbodig. Wij bespreken in dat geval welke testuitslag indicatie is voor De Werkwandeling.

Aliantis waarborgt de privacy van uw medewerkers. Wij voldoen aan de eisen om gezondheidsgegevens te mogen verwerken.

Werking

Onze quickscan is geschikt voor periodieke afname en follow up. De quickscan kan door ons als los onderzoek worden verricht of worden toegevoegd aan een  onderzoek van uw arbodienst of onderzoekbureau.

Met onze periodieke quickscan houdt u zicht op de vitaliteit van uw medewerkers en kunt u tijdig ingrijpen als een medewerker overbelast raakt. Deze medewerkers helpen wij verder met De Werkwandeling.  Zo stopt u in 80% van de gevallen binnen 1 maand het presenteïsme en het hoge risico om langdurig te gaan verzuimen.

Wij maken onze resultaten graag zichtbaar en geven er zelfs garantie op. De gemiddeld behaalde resultaten geven een helder beeld van de effecten van onze dienstverlening.

Begin klein, denk groot