Onze resultaten,

op korte en lange termijn

Grip op verzuim door stress.

In enkele maanden een gezonde organisatie.

Aliantis vitaliseert in enkele weken door stress overbelaste medewerkers.
Moeiteloos, want zij ervaren onze dienstverlening als een cadeautje.

Resultaat 1

80% minder verzuim door stress.

Voorkom verzuim door stress

Het Vitaal Garantplan: voorkom verzuim door stress bij overbelaste medewerkers.

Met een stress quickscan onderzoeken wij medewerkers op stressklachten. Een score hoger dan 76 punten duidt op een groot risico op verzuim door stress.

Overbelaste medewerkers scoren gemiddeld 95 punten. Wij ondersteunen hen tijdig naar herstel. Dit doen wij met onze stressreductietraining De Werkwandeling.

De Werkwandeling duurt slechts 1 maand. In deze kort tijd daalt de gemiddelde stressscore van 95 naar 60 punten. Deze score ligt ruim binnen de gezonde norm. Bij 80% van de overbelaste medewerkers is het risico om door stress te gaan verzuimen afgewend. Bij de overige deelnemers is het risico op verzuim verminderd.


Met het Vitaal Garantplan verminder je het verzuim door stress met 80%.

Resultaat 2

Snel herstel van stress- en burnoutklachten.

Snel herstel van burn-outklachten

De Werkwandeling: ondersteun overbelaste medewerkers naar herstel.

Met onze stressreductietraining De Werkwandeling nemen stressgerelateerde klachten in slechts enkele weken af. De Werkwandeling is zeer effectief en duurt slechts 1 maand.

Maar liefst 94% van de deelnemers toont binnen 1 maand een sterke verbetering op stress- en burn-outklachten.

Wij leren medewerkers hun stress te regulieren. Na het volgen van onze stressreductietraining verloopt de re-integratie sneller en makkelijker.

Sommige deelnemers hebben na afloop extra begeleiding of soms een andere vorm van hulpverlening nodig. De meeste deelnemers zijn zelfredzaam.


Met De Werkwandeling herstel je snel van stress- en burn-outklachten.

Resultaat 3

Duurzaam werkende stresspreventie.

Leer medewerkers stress te hanteren. Daar heeft iedereen plezier van.

Stresspreventie: maak medewerkers zelfredzaam in stresshantering.

Stressvolle omstandigheden horen bij het leven. Maar de meeste mensen weten niet goed hoe zij stress kunnen minderen. In 2020 had 1,2 miljoen mensen last van burn-outklachten (TNO).

Wij leren overbelaste medewerkers hoe zij stress kunnen herkennen en wat zij kunnen doen om stress te minderen en er snel van te herstellen. Zo blijven zij voortaan in balans. Zelfs als zij een tijdje een stressvolle situatie doormaken.

Eens geleerd, blijft geleerd. Onze dienstverlening heeft een duurzaam preventief effect. 97% van onze deelnemers geeft aan na 6 maanden nog altijd minder last van stress te hebben.


Wij leren medewerkers met stress omgaan. Daar heeft iedereen langdurig plezier van.

Ik vond het geweldig! Het heeft mij geholpen om uit het cirkeltje van stress te stappen. Dit met de handvaten die ik gekregen heb.