Psychische begeleiding

en persoonlijke ontwikkeling

Psychische begeleiding en De Themawandeling

Begeleiding voor psychisch gezonde medewerkers met een hulpvraag

Snel starten en snel resultaat

Psychische begeleiding

Aliantis biedt hulp aan psychisch gezonde medewerkers die ondersteuning zoeken voor een persoonlijk, relationeel of maatschappelijk probleem. Zij kunnen bij ons terecht voor uiteenlopende vraagstukken, zoals trauma- of  rouwverwerking of en hulp bij onderwerpen als geaardheid, depressie, angsten en hoog gevoeligheid.

Wij bieden deze hulpverlening aan in kortlopende maar krachtige behandeltrajecten. Behandelingen van een persoonlijkheidsstoornis of verslaving sluiten hier niet op aan. In die gevallen verwijzen wij door naar de huisarts voor de aanvraag van specialistische hulpverlening. Wel kunnen wij gedurende de GGZ wachtlijstperiode begeleiding verzorgen voor thema’s als stabilisatie, ontspanning, acceptatie en begrenzing.

Onze hulpverlening wordt verricht door een psycholoog of psychosociaal therapeut met een specialisme dat aansluit op de hulpvraag. De sessies vinden in overleg plaats in de praktijkruimte van de psycholoog of wandelend in de natuur.

De psychische begeleiding start met een uitgebreide intake en een behandelplan. De intake start binnen 2 weken na de aanmelding.


De kenmerken van onze psychische begeleiding

 • Kortlopend psychologisch traject
 • Intake en behandelplan
 • Psycholoog met zo mogelijk aansluitend specialisme
 • Ook geschikt gedurende de wachtlijstperiode
 • Eenvoudig aanmelden en binnen 2 weken starten

De Themawandeling

De Themawandeling is een ontwikkeltraject voor medewerkers die hun functionaliteit op het werk willen verbeteren. Bij de Themawandeling werken wij aan uiteenlopende ontwikkelingsvragen, van Assertiviteit tot Zingeving.

De Themawandeling is op basis van wandelcoaching en counselling. Bij counselling staat  jouw beleving centraal. Je wordt benaderd vanuit empathie ofwel meevoelen en onvoorwaardelijke acceptatie.

Tijdens onze wandelcoachsessies werken we op basis van mindfulness. Mindfulness betekent “waarnemen zonder oordeel”. Het helpt om de situatie met een open blik onderzoeken. Dit leidt tot bewustwording, acceptatie, nieuwe inzichten en goed passende keuzes. Wij werken in de natuur. De natuur nodigt uit tot zelfreflectie en creativiteit.

Zelfredzaamheid en eigen verantwoording staan bij Aliantis centraal. Wij helpen situaties te verwerken of te hanteren. Met oefeningen en praktijkopdrachten wordt de gewenste ontwikkeling snel gerealiseerd. Veranderen doe je tenslotte zelf.

De Themawandeling bevat 8 individuele sessies wandelcoaching binnen 12 weken. Na afloop blijft de deelnemer met ons voortgangsadvies en ons e-learnprogramma zelfstandig verder werken aan zijn ontwikkeling.

Stress komt veel voor. Het veroorzaakt uiteenlopende functioneringsproblemen. Daarom controleren wij met een stresstest of stress een onderliggende rol speelt bij het ontwikkelingsvraagstuk. Als dit het geval is, wordt stressreductie onderdeel van het traject.

De kenmerken van De Themawandeling

 • Kortlopend en effectief ontwikkeltraject voor uiteenlopende ontwikkelingsvragen
 • 8 sessies individuele wandelcoaching binnen 12 weken
 • Bevordert zelfinzicht en zelfredzaamheid
 • Afname stress quickscan
 • Toegang tot het e-learnprogramma
 • Eindrapportage met voortgangsadvies voor de deelnemer
 • Overzicht van de gemiddelde testresultaten (vanaf 5 deelnemers)
 • Eenvoudig aanmelden en binnen 1 week starten

Het heft in handen