De Themawandeling

een persoonlijk ontwikkeltraject

Ontwikkeling persoonlijke effectiviteit

Het roer in handen

Van werken naar werkgeluk

De Themawandeling is een ontwikkelingstraject voor medewerkers die hun functionaliteit op het werk willen verbeteren. Bij de Themawandeling werken wij aan uiteenlopende ontwikkelingsvragen, van Assertiviteit tot Zingeving.

De Themawandeling is op basis van wandelcoaching en counselling. Bij counselling staat  jouw beleving centraal. Je wordt benaderd vanuit empathie ofwel meevoelen en onvoorwaardelijke acceptatie.

Tijdens de wandelcoachsessie worden mindfulnessoefeningen gedaan. Mindfulness betekent “waarnemen zonder oordeel”. Zo kun je de situatie met een open blik onderzoeken. Dit leidt tot inzicht, bewustwording en goed passende keuzes.

Wij werken in de natuur. De natuur nodigt uit tot zelfreflectie en creativiteit. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen.

Zelfredzaamheid en eigen verantwoording staan bij Aliantis centraal. Veranderen doe je zelf. Wij helpen situaties te verwerken of te hanteren. Acceptatie en bewustwording zijn hiertoe de sleutels. Met onze methode en ondersteuning wordt de gewenste ontwikkeling snel gerealiseerd.

De Themawandeling bevat 8 individuele sessies wandelcoaching binnen 8 weken. Na afloop van het traject werkt de deelnemer met een passend e-learnprogramma zelfstandig verder aan zijn ontwikkeling.

Stress komt veel voor. Stress veroorzaakt uiteenlopende functioneringsproblemen. Daarom controleren wij met stresstest of stress een onderliggende rol speelt bij het ontwikkelingsvraagstuk.

De kenmerken van De Themawandeling

  • Kortlopend en effectief ontwikkeltraject.
  • Geschikt voor uiteenlopende ontwikkelvraagstukken.
  • Op basis van individuele wandelcoaching en  mindfulness.
  • 8 wandelcoach sessies van 1 uur binnen 8 weken.
  • Bevordert zelfinzicht en zelfredzaamheid.
  • Afname stress quickscan.
  • Eindrapportage met voortgangsadvies voor de deelnemer.
  • Passende e-learn nazorgtraining.
  • Overzicht van de gemiddelde testresultaten (vanaf 5 deelnemers).
  • Eenvoudig aanmelden en binnen 1 week starten.

Van werken naar werkgeluk

Werkgeluk gaat niet alleen over de voldoening en het plezier in je werk. Het gaat ook over de energie die je uit je werk haalt. Werkgeluk is een persoonlijke aangelegenheid. Goed zijn in je werk is niet voldoende, als je verlangt naar uitdaging. Ben je werkongelukkig? Wij helpen je te ontdekken wat je wilt en wat je nodig hebt om gelukkig te worden in je werk.

Omgaan met veranderingen

Organisaties zijn volop in beweging. Vernieuwing geeft nieuwe mogelijkheden, maar kan ook flink uitdagend zijn. Vooral als de medewerker de verandering als ongewenst ervaart.

Bij dit thema komen aspecten aan de orde als verkenning van de situatie, acceptatie en overweging van alternatieven.

Initiatieven nemen en zelfvertrouwen

Zelfsturende teams en agile werken. Medewerkers kunnen hun eigen inbreng kwijt in het werk.

Eigen initiatief tonen vraagt om voldoende zelfvertrouwen. Met De Themawandeling werken we aan het zelfvertrouwen, de mondigheid en het initiatief nemen.

Werken met hart en ziel