Het Vitaal Garantplan

Grip op verzuim door stress

Grip op verzuim door stress

Persoonlijk en resultaatgericht

Investeer waar nodig en met gegarandeerd resultaat

Stress is de belangrijkste oorzaak van verzuim. Maar liefst 1 op de 10 medewerkers is overbelast. Zij lopen groot risico om langdurig te gaan verzuimen. De kosten van verzuim door stress zijn enorm. Met het Vitaal Garantplan krijg je grip op verzuim door stress en bespaar je flink op verzuimkosten.

Met een gevalideerde stress quickscan sporen wij de overbelaste medewerkers op. Wij leren hen stress bij zichzelf te herkennen en te verminderen. Na 1 maand is bij 80% van de overbelaste medewerkers het risico om te gaan verzuimen afgewend. Daarbij functioneren zij weer goed op het werk. Het effect van onze dienstverlening is duurzaam. Na 6 maanden hebben onze deelnemers nog altijd minder last van stress.

Stress is van iedereen. Daarom betrekken wij ook de vitale medewerkers in het stressbewustwordingsproces. Met deze amplitie-gerichte aanpak kunnen voortaan alle medewerkers stress tijdig herkennen en weten zij wat zij kunnen doen om er snel van te herstellen. Zo kunnen alle medewerkers voortaan, zelfs in hectische tijden, in balans blijven. Deze werkwijze leidt tot onmiddellijke  duurzame reducering van verzuim én tevreden medewerkers.

Betrek alle medewerkers bij stresspreventie

Stresspreventie loont.

Gemiddeld is 1 op de 10 medewerkers overbelast. Zij vertonen “presenteïsme” ofwel “roze verzuim”. Zij lopen groot risico om langdurig te gaan verzuimen.

De kosten van “presenteïsme” zijn gemiddeld 60k, ofwel even hoog als de gemiddelde kosten van verzuim door stress. De kosten van een medewerker die verzuimt door stress kan zo oplopen tot wel 120k.

Het Vitaal Garantplan geeft grip op verzuim door stress. Door de effectiviteit van onze dienstverlening en de hoge kosten die je daarmee bespaart, is het rendement zeer hoog.

Stress kun je niet voorkomen. Overbelasting door stress wel! Wij leren het jullie medewerkers graag. Daar heeft iedereen lang plezier van.


Voordelen van het Vitaal Garantplan:

 • Grip op verzuim door stress.
 • Eenvoudig inzetbaar.
 • Snel uitvoerbaar.
 • Direct resultaat.
 • Met garantie.
 • Inzage in de resultaten.
 • 80% minder verzuim door stress

Het proces van het Vitaal Garantplan.

Met een gevalideerde vragenlijst testen wij medewerkers op stress. Aan de hand van de uitslag zien wij welke medewerkers overbelast zijn. Deze medewerkers bieden wij onze stressreductietraining De Werkwandeling aan.

Met De Werkwandeling leren zij hoe zij snel van stressklachten herstellen. Daarbij leren zij hun stressfactoren te hanteren of op te lossen. De Werkwandeling is zeer effectief; 80% van de overbelaste medewerkers die De Werkwandeling preventief volgt, scoort na 1 maand weer binnen de gezonde norm. Zij functioneren weer goed op het werk. Het hoge risico om door stress te gaan verzuimen is afgewend.

Kennis van stresshantering is voor alle medewerkers belangrijk. Iedereen kampt zo nu en dan met een stressvolle situatie. Daarom ontvangen alle deelnemers van de stress quickscan informatie over stressreductie. Daarbij krijgen zij toegang tot het e-learn programma. Zo werkt de hele organisatie aan het verbeteren van de mentale fitheid.

De uitvoering van het Vitaal Garantplan vergt van de medewerkers een minimale inspanning. De stress quickscan is een korte vragenlijst en het e-learnprogramma wordt op eigen tempo gevolgd. Met de overbelaste medewerkers gaan we een stap verder. Zij gaan met de wandelcoach aan de slag en werken gedurende 1 maand dagelijks aan hun herstel. Het  positieve effect van De Werkwandeling is snel merkbaar.

Door het proces van het Vitaal Garantplan jaarlijks te herhalen, heb je grip op verzuim door stress. Daarbij blijven de thema’s stresspreventie en mentale fitheid onder de aandacht van de medewerkers.

Binnen enkele weken hebben wij uw medewerkers gescreend. Wij koppelen de gemiddelde resultaten terug naar HR en we gaan aan de slag met de overbelaste medewerkers.Tip: vraag meteen een pilot aan en bespaar binnen enkele weken al op verzuimkosten. • Gespecialiseerd in werkstress.
 • Weinig belastend.
 • Periodieke controle.
 • Betrekt alle medewerkers.
 • Sterk kosten besparend.
 • Wordt als een cadeautje ervaren.
 • Duurzaam preventief effect.

Grip op verzuim door stress.

Slimme oplossing.

Met het Vitaal Garantplan investeert je in de groep medewerkers die overbelast zijn. Zij brengen al kosten met zich mee en lopen daarbij groot risico om langdurig te gaan verzuimen.

Specialist in stresspreventie.

Herstellen van stress is complexe materie. Aliantis heeft zich hierin gespecialiseerd. Wij weten wat nodig is om een medewerker te laten herstellen van stress. Snel en duurzaam. Zo blijven jouw medewerkers vitaal. Ook in stressvolle omstandigheden.

Wij zijn trots op onze resultaten. Laat ons gauw kennismaken. Wij zijn er ook voor jouw organisatie.

Investeer in de overbelaste medewerkers
Heeft mij erg geholpen en inzichtelijk gemaakt wat mijn struikelblokken zijn. Ik weet wat ik kan doen om mijn stress te verminderen.

Wij zijn pas blij met tevreden klanten:

 1. Abrona: Blijere en energiekere medewerkers, dalend verzuim.
 2. Bartimeus: Snelle training met meetbaar resultaat.
 3. Reinaerde: De medewerker kwam zelf met het voorstel.

Ook deze organisaties kennen onze dienstverlening:

Grip op verzuim door stress